Sora ti Puseur Kahéman

SKU: P00383 | Stok: 1
Rp 123,-

Deskripsi Singkat

Judul: Sora ti Puseur Kahéman
Penulis: Rin Riani, Ambu Nazwa, Ani Hérliani Bachtiar, Juju Arienasa, Néna Cunara, Nyi Tigar, Nyta Rosdiana, Téty S Nataprawira, Ummi Annadzriel, Yayat Maryati,
Buku: 145 halaman, 13 x 20 cm

Boa


Ukur catur anu kaukur sanajan mindeng mawur
Rékaan basa nu kabaca, sanajan mindeng aya sora anu rohaka
Nyoréang mangsa ka tukang
Geugeut gula jeung peueutna
Taya angen-angen anu disidem

Ceurik seuri midangdam lain gundam
Jiga nu ngagugat jeung nyuat-nyuat
Jiga anu cangcaya kana basa nu ngalisan

Boa,
Pedah reuntas cecekelan pikir nyeri katimbris ku polahna
Antukna ngalahir rasa nu béda
Nyaluuh kana lahunan mawa tunggara raga


*Untuk harga member/reseller silahkan login sebelum transaksi
* Pembelian minimal adalah 1 untuk produk ini

Fast Respon, HP :
+62 82127424881

Rekomendasi